Design Principles

Bedömningskriterier och struktur för önskemål för komponent och ändringar eller utveckling av design

Syfte

Vad är syftet med komponenten?

Lösning/exempel/för:

Finns förslag på lösning? Bra exempel?

Bedömning/viktning

Hur stort inverkan har ändringen, utvecklingen eller komponenten?