<header class="vgr-header" role="banner">
  <div class="vgr-container">
    VGR
  </div>
</header>

<div class="vgr-primary-navigation">
  <div class="vgr-container">
    <nav role="navigation">
      <ul class="vgr-unstyled-list vgr-clearfix">
        <li class="vgr-primary-navigation__item">
          <a href="/" class="vgr-primary-navigation__link" data-selected>Link 1</a>
        </li>
        <li class="vgr-primary-navigation__item">
          <a href="/" class="vgr-primary-navigation__link">Link 2</a>
        </li>
        <li class="vgr-primary-navigation__item">
          <a href="/" class="vgr-primary-navigation__link">Link 3</a>
        </li>
        <li class="vgr-primary-navigation__item">
          <a href="/" class="vgr-primary-navigation__link">Link 4</a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</div>

<div class="vgr-breadcrumbs">
  <div class="vgr-container">
    <p id="breadcrumblabel" class="vgr-breadcrumbs__description vgr-visually-hidden">Du är här:</p>
    <ol class="vgr-breadcrumbs__list" aria-labelledby="breadcrumblabel" itemscope="" itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <a href="/" itemprop="item">Startsida</a>
        <meta itemprop="position" content="1">
      </li>

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <a href="/" itemprop="item">Om oss</a>
        <meta itemprop="position" content="2">
      </li>

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <a href="/" itemprop="item">Organisation</a>
        <meta itemprop="position" content="3">
      </li>

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <a href="/" itemprop="item">Koncernkontoret</a>
        <meta itemprop="position" content="4">
      </li>

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <a href="/" itemprop="item">Ekonomi</a>
        <meta itemprop="position" content="5">
      </li>

      <li class="vgr-breadcrumbs__list-item" itemprop="itemListElement" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="item">Budget</span>
        <meta itemprop="position" content="6">
      </li>

    </ol>
  </div>
</div>

<main class="main" id="main" role="main">

  <div class="vgr-container">
    <div class="vgr-row">
      <div class="col-sm-4">
        <nav role="navigation" class="vgr-secondary-navigation" aria-labelledby="secondary-navigation-title">
          <div class="vgr-secondary-navigation__header">
            <a href="/" id="secondary-navigation-title" class="vgr-secondary-navigation__header-title">Praktisk information</a>
          </div>
          <div class="vgr-secondary-navigation__content">
            <ul>

              <li>
                <a href="" data-selected data-isexpanded>Allmänna kurser</a>

                <ul>

                  <li>
                    <a href="#">Plus</a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#">Grafisk</a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#">Friluftsliv</a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#">Silver och smycke</a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#">Test</a>
                  </li>

                  <li>
                    <a href="#">Spa och hälsa</a>
                  </li>

                </ul>

              </li>

              <li>
                <a href="#" data-haschildren>Särskilda kurser</a>

              </li>

              <li>
                <a href="#" data-haschildren>Sommarkurser</a>

              </li>

              <li>
                <a href="#" data-haschildren>Distanskurser</a>

              </li>

            </ul>
          </div>
        </nav>

      </div>

      <div class="col-sm-8">
        <article class="article" role="article">

          <article class="article article--default" role="article">
            <h1 class="article__headline">Page headline</h1>

            <div class="article__lead">
              <p>

                Lead</p>
            </div>

            <div class="article__body">
              <p>– Vi kan aldrig bevisa orsak och verkan i en fall- och kontrollstudie, men vi ser ett klart samband, säger Björn Klinge, professor i parodontologi vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.</p>
              <p>Björn Klinge var odontologiskt ansvarig för studien som omfattade 800 patienter yngre än 72 år (81 procent män) från 17 svenska sjukhus och leddes av Lars Rydén, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.</p>
              <p>Deltagarna hade behandlats för hjärtinfarkt på respektive sjukhus där de sedan undersöktes på sjukhusets tandvårdsklinik. Ungefär 40 procent av patienterna led av måttlig till svår parodontit (tandlossning). Undersökningen
                vägde in socioekonomiska faktorer och om patienten var rökare eller led av sjukdomar som diabetes.</p>
              <h2>Ingen annan förklaring</h2>
              <p>Varje patient jämfördes med en frisk person av samma kön och ålder som också genomgick en odontologisk undersökning.<br>– När vi hade eliminerat riskfaktorer och så mycket osäkerhesom möjligt återstod 28 procent av patientgruppen
                med parodontit där hjärtinfarkten inte kunde förklaras av någonting annat, säger Björn Klinge.</p>
              <p>Det finns alltså anledning för tandläkare att rekommendera patienter med svår tandlossning att undersöka sitt hjärt- och kärlsystem. Björn Klinge ser framförallt två kopplingar mellan tandlossning och hjärtinfarkt:<br>– Vi
                vet att det vid infektioner läcker ut bakterier i blodbanan som kan fastna i blodkärlets väggar och kan orsaka åderförkalkning. När inflammatoriska ämnen läcker ut i blodet kan dessa också fastna i artärernas innerväggar
                och orsaka blodkärlsförändringar. Något av detta kan vara det som påverkar infarkten.</p>
              <h2>Munnen är också del av kroppen</h2>
              <p>På Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola utvecklas metoder för att spåra signalämnen i saliven som gör det lättare att diagnostisera patienter som löper risk att få hjärtinfarkt.&nbsp; Björn Klinge ser en ökande medvetenhet
                om att ”munnen också är en del av kroppen” och tycker gränsdragningen inom vården är bekymmersam.</p>
              <p>– Får du en infektion i tån går du till doktorn och betalar patientavgift. Får du infektion i munnen blir du omhändertagen av tandvården och få betala betydligt mer. Ekonomin kan alltså sätta spärrar för en god oral hälsa.
                Det handlar om jämlik hälsa och om värdet av förebyggande insatser, säger Björn Klinge.</p>
            </div>

            <div class="article__meta">
              <hr>
              <div>
                <strong>Publicerad av:</strong> Namn Namnsson, 2017-01-05 09:39:15
              </div>
              <div>
                <a href="mailto:namn.namnsson@vgregion.se" title="E-postadress">namn.namnsson@vgregion.se</a>
              </div>
            </div>

          </article>

          <div class="vgr-share">
            <p id="sharelabel" class="vgr-share__label">Dela sidan via:</p>
            <ul class="vgr-share__list" aria-labelledby="sharelabel">

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--facebook" aria-label="Facebook">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#facebook"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--twitter" aria-label="Twitter">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#twitter"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--linkedin" aria-label="Linkedin">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#linkedin"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--google" aria-label="Google+">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#google"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--pinterest" aria-label="Pinterest">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#pinterest"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--email" aria-label="E-post">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#email"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

              <li class="vgr-share__list-item">
                <a href="/" class="vgr-share__list-item-link vgr-popup">
                  <svg class="vgr-icon vgr-icon--print" aria-label="Skriv ut">
     <use xlink:href="../../icons/sprite/icons.svg#print"></use>
    </svg>
                </a>
              </li>

            </ul>
          </div>

        </article>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>

<footer class="vgr-footer" role="contentinfo">
  <div class="vgr-container vgr-clearfix">
    <div class="vgr-row">

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--list">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> För dig som är
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--teaser">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__image-container">
              <img class="vgr-block__image" src="../../temp/block-image.jpg" alt="Alternative text">
            </div>

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Sök till våra kurser
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>På Grebbestads folkhögskola har vi många olika kurser att välja bland!</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--default">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Kontakta våra kliniker
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

    </div>
  </div>
</footer>
{% extends "@page" %}
{% block main %}
 {% render "@article", article %}
 {% render "@share-links" %}
{% endblock %}
/* No context defined for this component. */

There are no notes for this item.