Hitta

<a href="#main-content" class="vgr-skip-link">Direkt till huvudinnehållet</a>

<nav class="vgr-navbar" role="navigation">
  <div class="vgr-container">
    <div class="vgr-row">
      <div class="col-xs-12 col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
        <ul class="vgr-navbar__list vgr-unstyled-list">

          <li class="vgr-navbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-navbar__list-link">Hjälp</a>
          </li>

          <li class="vgr-navbar__list-item vgr-navbar__list-item--current">
            <a href="/" class="vgr-navbar__list-link" aria-current="page">Sparade sökningar</a>
          </li>

          <li class="vgr-navbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-navbar__list-link">Synpunkter</a>
          </li>

          <li class="vgr-navbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-navbar__list-link">Sponsra en sida</a>
          </li>

        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>

<header role="banner">
  <div class="vgr-header-search">
    <div class="vgr-container">
      <div class="vgr-row">
        <div class="col-xs-12 col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
          <div class="vgr-logo vgr-logo--">
            <a href="/" aria-label="Gå till startsidan">
              <svg width="160" height="33" viewBox="0 0 160 33" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><title>Västa Götalandsregionen</title><g fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M94.785 20.281c0-1.168-.675-2.819-2.7-2.819h-.878v5.776h.81c2.16 0 2.768-1.513 2.768-2.957zM107.814 18.7c0-.481-.27-1.238-1.215-1.238h-.54v2.613h.473c.607 0 1.282-.344 1.282-1.375zM46.987 8.662s-.675 1.65-.945 2.407H48c-.473-1.032-1.013-2.407-1.013-2.407zM71.359 11.137h1.957c-.472-1.1-1.012-2.406-1.012-2.406s-.675 1.65-.945 2.406zM63.392 18.906s-.675 1.719-1.012 2.475h1.958c-.473-1.169-.946-2.475-.946-2.475zM48.203 20.212c0 2.132 1.147 3.094 2.295 3.094 1.283 0 2.228-1.031 2.228-2.819 0-1.924-.945-3.093-2.228-3.093-1.35 0-2.295 1.031-2.295 2.819zM136.439 20.419c0-1.925-.945-3.094-2.228-3.094-1.283 0-2.295 1.031-2.295 2.819 0 2.131 1.147 3.094 2.295 3.094 1.283 0 2.228-1.032 2.228-2.82zM75.41 21.313h1.957c-.472-1.1-1.013-2.476-1.013-2.476s-.675 1.788-.945 2.476zM66.295 8.456c0-.481-.27-1.237-1.215-1.237h-.54V9.83h.405c.608 0 1.35-.343 1.35-1.375z"/><path d="M16.675 0H0l8.101 14.162c-.067-.618-.135-1.306-.135-1.993 0-5.707 3.646-10.519 8.71-12.169zM25.316 21.794a10.597 10.597 0 0 1-6.413 2.131c-2.363 0-4.658-.825-6.414-2.131L18.903 33l6.413-11.206z" fill="#FFF"/><path d="M12.422 9.831c0 1.444.27 2.75.81 3.988.068.137.135.343.27.481 1.013 1.856 2.903 3.162 5.13 3.231H19.106c2.43-.137 4.321-2.131 4.321-4.675 0-2.543-2.025-4.675-4.59-4.675.067-.068.134-.137.27-.206 1.147-.962 2.565-1.581 4.185-1.581 3.578 0 6.481 2.956 6.481 6.6 0 .344 0 .756-.067 1.1L37.805 0H22.887c-8.439 0-10.464 6.737-10.464 9.831zM40.101 6.737h-2.16c.27.138.405.276.54.482.203.343 2.7 6.462 2.7 6.462s2.363-6.05 2.498-6.462c.068-.207.135-.275.338-.482h-1.215c.27.07.27.207.202.482 0 .068-1.553 4.193-1.553 4.193s-1.62-4.056-1.62-4.125c0-.206 0-.412.27-.55zM53.266 13.063c-1.013 0-1.62-.963-1.755-1.65l.067 1.65c.338.137 1.013.48 1.89.48 1.216 0 2.228-.824 2.228-2.062 0-1.375-.945-1.719-1.823-2.131-.945-.412-1.35-.619-1.35-1.237 0-.413.27-.963 1.013-.963.945 0 1.485.825 1.62 1.306l-.067-1.443c-.473-.276-1.148-.344-1.486-.344-.877 0-2.092.55-2.092 1.856 0 .756.405 1.306 1.282 1.787.878.482 1.756.62 1.756 1.582-.068.481-.338 1.168-1.283 1.168zM56.439 7.7c.067-.138.27-.413.472-.413 0 0 .81-.068 1.553-.068v5.843c0 .207-.067.344-.27.413h1.755a.464.464 0 0 1-.27-.412V7.287c.675 0 1.62.07 1.62.07.203 0 .338.205.473.412V6.737H56.44V7.7zM62.987 13.475h1.756a.464.464 0 0 1-.27-.412v-2.75h.405c.405 0 .607.412.877.824.338.55.743 1.307 1.215 1.925.203.207.473.482.878.482h1.283s-.405-.138-.608-.413c-.337-.412-1.485-2.268-1.485-2.268-.135-.207-.405-.688-1.08-.757.675-.069 1.62-.55 1.62-1.65 0-.687-.473-1.65-2.498-1.65h-2.093c.135.069.27.207.27.413v5.843a.464.464 0 0 1-.27.413zm1.486-6.188h.54c.945 0 1.215.757 1.215 1.238 0 1.031-.675 1.375-1.35 1.375h-.405V7.287zM75.477 12.994c-.203-.344-2.768-6.463-2.768-6.463s-2.566 6.05-2.768 6.463c-.068.206-.203.275-.473.481h1.35c-.27-.137-.337-.275-.202-.481 0-.138.27-.688.54-1.375h2.363c.27.687.54 1.306.54 1.375.068.206 0 .344-.202.481h2.092c-.337-.137-.405-.275-.472-.481zm-4.118-1.857c.337-.756.945-2.406.945-2.406s.54 1.306 1.012 2.406H71.36zM48.878 5.638a.466.466 0 0 0-.473-.482.466.466 0 0 0-.473.482c0 .274.203.48.473.48.27 0 .473-.206.473-.48zM44.152 13.475h1.35c-.27-.137-.337-.275-.202-.481 0-.138.27-.688.54-1.375h2.363c.27.687.54 1.306.54 1.375.067.206 0 .344-.203.481h2.093c-.338-.137-.405-.275-.473-.481-.202-.344-2.768-6.463-2.768-6.463s-2.565 6.05-2.768 6.463c-.067.206-.202.275-.472.481zm2.835-4.813S47.527 9.97 48 11.07h-1.958l.945-2.407zM46.717 5.638a.466.466 0 0 0-.472-.482.466.466 0 0 0-.473.482c0 .274.203.48.473.48.27 0 .472-.206.472-.48zM38.481 20.35c0 2.131 1.755 3.438 3.646 3.438.81 0 2.16-.276 2.97-.757-.067 0-.135-.206-.135-.412v-1.444c0-.206.135-.344.27-.481h-1.755c.135.069.27.206.27.481v1.719a2.71 2.71 0 0 1-1.215.344c-2.026 0-2.7-1.72-2.7-3.026 0-1.58.944-2.818 2.632-2.818.473 0 1.688.206 2.228 1.581l-.068-1.581c-.742-.344-1.485-.55-2.295-.55-2.565 0-3.848 1.787-3.848 3.506zM54.886 17.944c.068-.138.27-.413.473-.413 0 0 .81-.069 1.552-.069v5.844c0 .206-.067.344-.27.482h1.756c-.135-.07-.27-.207-.27-.482v-5.844c.742 0 1.62.07 1.62.07.202 0 .405.206.472.412v-.963h-5.4v.963h.067zM60.49 23.719h1.35c-.27-.138-.338-.275-.203-.482 0-.137.27-.687.54-1.374h2.43c.27.687.54 1.306.54 1.375.068.206 0 .343-.202.48h2.093c-.338-.137-.405-.274-.473-.48-.202-.413-2.768-6.532-2.768-6.532s-2.565 6.119-2.767 6.532c-.135.206-.27.343-.54.48zm2.902-4.813s.54 1.306 1.013 2.475h-1.958c.27-.756.945-2.475.945-2.475zM68.658 17.394v5.912c0 .206-.135.344-.27.482h4.118l.203-1.17c-.338.55-.675.62-1.755.62-.473 0-.878-.07-1.08-.07v-5.774c0-.206.067-.344.27-.481h-1.756c.203.137.27.274.27.48zM77.907 23.719H80c-.338-.138-.405-.275-.473-.482-.202-.412-2.768-6.53-2.768-6.53s-2.565 6.118-2.767 6.53c-.068.207-.203.276-.473.482h1.35c-.27-.138-.337-.275-.202-.482 0-.137.27-.687.54-1.374h2.43c.27.687.54 1.306.54 1.375.068.206 0 .343-.27.48zm-2.498-2.407c.338-.756 1.013-2.475 1.013-2.475s.54 1.307 1.013 2.476h-2.026zM82.7 16.981h-1.687c.202.138.337.275.472.413.203.206.203.206.203.619v5.293c0 .206-.135.344-.27.482h1.08c-.135-.07-.27-.207-.27-.482v-5.018c0 .068 4.726 5.706 4.726 5.706v-6.6c0-.206.135-.344.27-.481h-1.08c.134.068.27.206.27.48v3.92L82.7 16.98zM89.654 23.719h2.498c2.633 0 3.983-1.788 3.983-3.507 0-.962-.675-3.3-3.848-3.3h-2.633c.135.07.27.207.27.482v5.912a.464.464 0 0 1-.27.413zm1.485-6.257h.878c2.025 0 2.7 1.582 2.7 2.82 0 1.443-.607 2.956-2.835 2.956h-.743v-5.776zM99.916 23.306c-1.013 0-1.62-.962-1.823-1.65l.067 1.719c.338.137 1.013.481 1.89.481 1.216 0 2.296-.825 2.296-2.062 0-1.375-.945-1.719-1.89-2.131-.945-.413-1.35-.688-1.35-1.238 0-.413.27-.963 1.012-.963.945 0 1.485.826 1.62 1.307l-.067-1.444c-.473-.275-1.148-.344-1.485-.344-.878 0-2.16.55-2.16 1.925 0 .757.404 1.306 1.282 1.788.878.481 1.755.619 1.755 1.581.068.344-.202 1.031-1.147 1.031zM104.506 23.719h1.756c-.135-.069-.27-.207-.27-.482v-2.75h.405c.405 0 .675.413.877.826.338.55.81 1.306 1.215 1.925.203.206.473.48.878.48h1.283s-.473-.137-.608-.412c-.337-.412-1.485-2.268-1.485-2.268-.135-.207-.473-.688-1.08-.757.675-.069 1.688-.618 1.688-1.65 0-.687-.473-1.65-2.498-1.65h-2.093c.135.069.27.206.27.481v5.913c-.068.137-.135.275-.338.344zm1.486-6.257h.54c.945 0 1.215.826 1.215 1.238 0 1.031-.675 1.375-1.35 1.375h-.473v-2.613h.068zM112 23.719h4.186l.202-1.169c-.337.619-.742.619-1.62.619-.473 0-1.08 0-1.283-.069v-2.956h1.485c.135 0 .338.137.338.275v-1.032c-.067.138-.203.276-.338.276h-1.485v-2.27h1.688c.405 0 .608.07.743.345v-.894H112c.135.069.27.206.27.481v5.913c0 .274-.135.412-.27.48zM121.654 17.394c.473 0 1.688.206 2.228 1.581l-.068-1.581c-.742-.344-1.485-.55-2.295-.55-2.498 0-3.78 1.787-3.78 3.506 0 2.131 1.755 3.438 3.645 3.438.81 0 2.16-.276 2.97-.757-.067 0-.135-.206-.135-.412v-1.444c0-.206.135-.344.27-.481h-1.755c.135.069.27.206.27.481v1.719a2.71 2.71 0 0 1-1.215.344c-2.025 0-2.7-1.72-2.7-3.026 0-1.58.945-2.818 2.565-2.818zM126.717 23.719h1.756c-.135-.069-.27-.207-.27-.482v-5.912c0-.206.067-.344.27-.481h-1.756c.135.069.27.206.27.481v5.913c0 .274-.135.412-.27.48zM137.789 20.35c0-2.269-1.89-3.506-3.578-3.506-2.363 0-3.713 1.718-3.713 3.437-.068 2.063 1.62 3.507 3.578 3.575 1.823 0 3.713-1.169 3.713-3.506zm-5.873-.138c0-1.787 1.012-2.818 2.295-2.818s2.295 1.169 2.228 3.094c0 1.787-.945 2.818-2.228 2.818-1.148-.069-2.295-1.031-2.295-3.094zM140.962 16.981h-1.688c.203.138.338.275.473.413.202.206.202.206.202.619v5.293c0 .206-.135.344-.27.482h1.08c-.135-.07-.27-.207-.27-.482v-5.018c0 .068 4.726 5.706 4.726 5.706v-6.6c0-.206.135-.344.27-.481h-1.08c.135.068.27.206.27.48v3.92l-3.713-4.332zM147.646 23.719h4.185l.203-1.169c-.338.619-.743.619-1.62.619-.473 0-1.08 0-1.283-.069v-2.956h1.485c.135 0 .338.137.338.275v-1.032c-.068.138-.203.276-.338.276h-1.418v-2.27h1.688c.405 0 .608.07.743.345v-.894h-3.916c.135.069.27.206.27.481v5.913c-.067.274-.135.412-.337.48zM158.92 17.394v3.919l-3.646-4.4h-1.688c.203.137.338.274.473.412.203.206.203.206.203.619v5.294c0 .206-.135.343-.27.48h1.08c-.135-.068-.27-.206-.27-.48v-5.02c0 .07 4.725 5.707 4.725 5.707v-6.6c0-.206.135-.344.27-.481h-1.147c.135.206.27.343.27.55zM46.785 20.281c-.068 2.063 1.62 3.507 3.578 3.575 1.755 0 3.645-1.169 3.713-3.437 0-2.269-1.89-3.506-3.578-3.506-2.295-.07-3.646 1.65-3.713 3.368zm5.94.138c0 1.787-.944 2.819-2.227 2.819-1.148 0-2.295-.963-2.295-3.094 0-1.788 1.012-2.819 2.295-2.819 1.283.069 2.228 1.169 2.228 3.094zM51.038 15.813c0 .274.203.48.473.48.27 0 .472-.206.472-.48a.466.466 0 0 0-.472-.482.466.466 0 0 0-.473.482zM49.89 15.813a.466.466 0 0 0-.472-.482.466.466 0 0 0-.473.482c0 .274.203.48.473.48.27 0 .472-.137.472-.48z" fill="#FFF"/></g></svg>
            </a>
          </div>

          <label for="s" class="vgr-visually-hidden">Sök</label>
          <div class="vgr-form-field">
            <svg class="vgr-form-field__icon" width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12.5 11h-.79l-.28-.27A6.471 6.471 0 0 0 13 6.5 6.5 6.5 0 1 0 6.5 13c1.61 0 3.09-.59 4.23-1.57l.27.28v.79l5 4.99L17.49 16l-4.99-5zm-6 0C4.01 11 2 8.99 2 6.5S4.01 2 6.5 2 11 4.01 11 6.5 8.99 11 6.5 11z" fill-rule="evenodd"/></svg>
            <input class="vgr-form-field__input vgr-form-field__input--autocomplete" type="search" id="s" placeholder="Sök">
          </div>

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</header>

<nav class="vgr-tabbar" role="navigation">
  <div class="vgr-container">
    <div class="vgr-row">
      <div class="col-xs-12 col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
        <ul class="vgr-tabbar__list vgr-unstyled-list">

          <li class="vgr-tabbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-tabbar__list-link">Webb</a>
          </li>

          <li class="vgr-tabbar__list-item vgr-tabbar__list-item--current">
            <a href="/" class="vgr-tabbar__list-link" aria-current="page">Dokument</a>
          </li>

          <li class="vgr-tabbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-tabbar__list-link">Medarbetare</a>
          </li>

          <li class="vgr-tabbar__list-item">
            <a href="/" class="vgr-tabbar__list-link">Organisation</a>
          </li>

        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>

<main id="main-container" role="main">
  <div class="vgr-container">
    <div class="vgr-row">
      <div class="col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
        <div class="vgr-search-information">
          <p>Ungefär 1490 resultat</p>
          <p>Menade du <a href="/">evelyn.stolfer@vgregion.se</a></p>
        </div>
        <ul class="vgr-search-results vgr-unstyled-list">
          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel vgr-search-card--person">
              <div class="vgr-search-card__header vgr-search-card__header--photo vgr-clearfix">

                <div class="vgr-search-card__image-holder">
                  <img class="vgr-search-card__image" src="../../temp/profile-photo.png" alt="alt text" width="66" height="66"> Unavialble

                </div>

                <h2 class="vgr-search-card__headline">
                  <a href="/">Lorem ipsum</a>
                </h2>

                <p class="vgr-search-card__meta">Applikationsspecialist</p>

                <p class="vgr-search-card__meta">Digitala medier & Dokumenthantering</p>

              </div>

              <div class="vgr-search-card__map">
                <img src="../../temp/map.png" alt="">
              </div>

              <div class="vgr-search-card__information">

                <dl class="vgr-detail-list">
                  <dt class="vgr-detail-list__title">Ekonomiska uppgifter</dt>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Ansvar</span> 36692</dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Beställar-ID</span> 36692 12</dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">I-nummer</span> I70210</dd>
                </dl>
              </div>

              <div class="vgr-search-card__folded vgr-search-card__information" id="folded-1">

                <dl class="vgr-detail-list">
                  <dt class="vgr-detail-list__title">Kontaktuppgifter</dt>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">E-postadress</span> <a class="vgr-detail-list__link" href="/">evelyn.stolfer@vgregion.se</a></dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Telefon</span> 010 - 473 75 77</dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Mobiltelefon</span> 0702 - 96 67 99</dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Växeltelefon</span> <a class="vgr-detail-list__link" href="/">0500 -620 00</a></dd>
                  <dd class="vgr-detail-list__item"><span class="vgr-detail-list__label">Faxnummer</span> 0500 -620 65</dd>
                </dl>

                <div class="vgr-address-list">
                  <div class="vgr-address-list-inner">
                    <p class="vgr-link-list__heading">Adresser</p>
                    <ul class="vgr-address-list-container vgr-unstyled-list">
                      <li class="vgr-address-list-item">
                        <div>
                          Postadress<br> Regionkansliet
                          <br> Residenset, Torget<br> 462 80 Vänersborg<br>
                        </div>
                      </li>
                      <li class="vgr-address-list-item">
                        <div>
                          Postadress<br> Regionkansliet
                          <br> Residenset, Torget<br> 462 80 Vänersborg<br>
                        </div>
                      </li>
                      <li class="vgr-address-list-item">
                        <div>
                          Postadress<br> Regionkansliet
                          <br> Residenset, Torget<br> 462 80 Vänersborg<br>
                        </div>
                      </li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>

                <p class="vgr-link-list__heading">Organisation</p>
                <ul class="vgr-link-list vgr-unstyled-list">
                  <li class="vgr-link-list__item"><a class="vgr-link-list__link" href="/">Regiondirektören</a></li>
                  <li class="vgr-link-list__item"><a class="vgr-link-list__link" href="/">Koncernkontoret</a></li>
                  <li class="vgr-link-list__item"><a class="vgr-link-list__link" href="/">Regionstyrelsen</a></li>
                </ul>

                <p class="vgr-link-list__heading">Arbetsidentifkation</p>
                <ul class="vgr-link-list vgr-unstyled-list">
                  <li class="vgr-link-list__item"><a class="vgr-link-list__link" href="/">Ledning, administration</a></li>
                </ul>

                <p class="vgr-link-list__heading">Primär anställning</p>
                <ul class="vgr-link-list vgr-unstyled-list">
                  <li class="vgr-link-list__item"><a class="vgr-link-list__link" href="/">Automatisk vald</a></li>
                </ul>
              </div>

              <button class="vgr-search-card__expand-button" aria-controls="folded-1" data-component="toggle-button">
  <svg width="10" height="6" viewBox="0 0 10 6" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M8.418.859a.695.695 0 0 1 .978 0 .68.68 0 0 1 0 .969l-3.908 3.83a.697.697 0 0 1-.979 0L.601 1.828a.68.68 0 0 1 0-.969.695.695 0 0 1 .978 0L5 4 8.418.859z" fill="#5B5B5B" fill-rule="evenodd"/></svg>Fler kontaktuppgifter</button>

            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Pressmeddelanden - Västra Götalandsregionen</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionens webbplats</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem <mark>Evelyn</mark> ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Maria C. Webre</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Global Assurance Facilitator</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Internal Communications Architect</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Corporate Program Consultant</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Forward Applications Manager</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Senior Paradigm Designer</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Global Optimization Agent</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Direct Intranet Executive</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2015-08-19">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

          <li class="vgr-search-results__item">
            <div class="vgr-search-card vgr-search-card--panel">
              <h2 class="vgr-search-card__headline">
                <a href="/">Dynamic Configuration Assistant</a>
              </h2>
              <time class="vgr-search-card__date" datetime="2017-01-12">19 augusti 2015</time> -
              <p class="vgr-search-card__source">Västra Götalandsregionen</p>
              <p class="vgr-search-card__excerpt">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…</p>
            </div>

          </li>

        </ul>
        <p id="" class="vgr-visually-hidden"></p>
        <ol class="vgr-pagination" aria-labelledby="">

          <li class="pagination__item">
            <form action="/ftv-webbtidsbokning/AvailableAppointments/" method="get">
              <input name="index" type="hidden" value="0">
              <button aria-label="Föregående sida" class="vgr-button vgr-button--subtle" type="submit" disabled="">Föregående</button>
            </form>
          </li>

          <li class="pagination__item pagination__item--num">
            <form action="/ftv-webbtidsbokning/AvailableAppointments/" class="display-flex pagination__form" method="get">
              <label for="pagination_numinput" class="pagination__text">Sida</label>
              <input id="pagination_numinput" name="index" class="vgr-form__input pagination__numinput" type="number" min="1" max="17" value="1">
              <button aria-label="Gå till vald sida" class="vgr-button vgr-button--subtle" type="submit"></button>
              <div class="pagination__text">
                av <i>17</i>
              </div>
            </form>
          </li>

          <li class="pagination__item">
            <form action="/ftv-webbtidsbokning/AvailableAppointments/" method="get">
              <input name="index" type="hidden" value="2">
              <button aria-label="Nästa sida" class="vgr-button vgr-button--subtle" type="submit">Nästa</button>
            </form>
          </li>

        </ol>

      </div>
    </div>
  </div>
</main>
{% block main %}
 {% render '@skip-link' %}
 {% render "@navbar" %}

 <header role="banner">
  <div class="vgr-header-search">
   <div class="vgr-container">
    <div class="vgr-row">
     <div class="col-xs-12 col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
      {% render "@logo" %}
      {% render "@input-icon" %}
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </header>

 {% render "@tabbar", tabList %}

 <main id="main-container" role="main">
  <div class="vgr-container">
   <div class="vgr-row">
    <div class="col-md-10 col-lg-8 vgr-centered">
     <div class="vgr-search-information">
      <p>Ungefär {{ searchItems }} resultat</p>
      <p>Menade du <a href="/">{{ didYouMean }}</a></p>
     </div>
     <ul class="vgr-search-results vgr-unstyled-list">
      <li class="vgr-search-results__item">
       {% render "@search-card--person" %}
      </li>
      {% for item in searchResults %}
       <li class="vgr-search-results__item">
        {% render "@search-card--panel", item.resultList %}
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
     {% render "@standard-pagination" %}
    </div>
   </div>
  </div>
 </main>

{% endblock %}
{
 "searchItems": "1490",
 "didYouMean": "evelyn.stolfer@vgregion.se",
 "person": [
  {
   "headline": "12Lorem ipsum",
   "title": "1213131Applikationsspecialist",
   "expandable": true
  }
 ],
 "searchResults": [
  {
   "resultList": {
    "headline": "Pressmeddelanden - Västra Götalandsregionen",
    "modifier": "default",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "source": "Västra Götalandsregionens webbplats",
    "excerpt": "Lorem <mark>Evelyn</mark> ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Maria C. Webre",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Global Assurance Facilitator",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Internal Communications Architect",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Corporate Program Consultant",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Forward Applications Manager",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Senior Paradigm Designer",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Global Optimization Agent",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Direct Intranet Executive",
    "url": "/",
    "datetime": "2015-08-19",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  },
  {
   "resultList": {
    "headline": "Dynamic Configuration Assistant",
    "url": "/",
    "datetime": "2017-01-12",
    "date": "19 augusti 2015",
    "modifier": "default",
    "source": "Västra Götalandsregionen",
    "excerpt": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet tristique erat a tincidunt. Morbi eleifend augue sit amet nunc vulputate finibus…"
   }
  }
 ]
}
 • Content:
  .vgr-header-search {
   padding: 1rem 0;
   background: #005B97;
  }
  .vgr-search-information {
   padding: 0 .75rem;
  }
  
 • URL: /components/raw/hitta/_hitta.scss
 • Filesystem Path: components/templates/hitta/_hitta.scss
 • Size: 114 Bytes

There are no notes for this item.