Row

<div class="vgr-container">
  <div class="vgr-row">
    <div class="vgr-block vgr-block--default">
      <div class="vgr-block__container">

        <div class="vgr-block__header">

          <h2 class="vgr-block__header-heading">

            <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Title
          </h2>

        </div>

        <div class="vgr-block__content">

          <div class="vgr-block__text">
            <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
          </div>

        </div>
      </div>

    </div>

    <div class="vgr-block vgr-block--default">
      <div class="vgr-block__container">

        <div class="vgr-block__header">

          <h2 class="vgr-block__header-heading">

            <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Title
          </h2>

        </div>

        <div class="vgr-block__content">

          <div class="vgr-block__text">
            <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
          </div>

        </div>
      </div>

    </div>

    <div class="vgr-block vgr-block--default">
      <div class="vgr-block__container">

        <div class="vgr-block__header">

          <h2 class="vgr-block__header-heading">

            <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Title
          </h2>

        </div>

        <div class="vgr-block__content">

          <div class="vgr-block__text">
            <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
          </div>

        </div>
      </div>

    </div>

    <div class="vgr-block vgr-block--default">
      <div class="vgr-block__container">

        <div class="vgr-block__header">

          <h2 class="vgr-block__header-heading">

            <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Title
          </h2>

        </div>

        <div class="vgr-block__content">

          <div class="vgr-block__text">
            <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
          </div>

        </div>
      </div>

    </div>

  </div>
</div>
<div class="vgr-container">
 <div class="vgr-row">
  {% render "@block" %}
  {% render "@block" %}
  {% render "@block" %}
  {% render "@block" %}
 </div>
</div>
/* No context defined for this component. */

There are no notes for this item.