Footer

<footer class="vgr-footer" role="contentinfo">
  <div class="vgr-container vgr-clearfix">
    <div class="vgr-row">

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--list">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> För dig som är
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--teaser">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__image-container">
              <img class="vgr-block__image" src="../../temp/block-image.jpg" alt="Alternative text">
            </div>

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Sök till våra kurser
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>På Grebbestads folkhögskola har vi många olika kurser att välja bland!</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="col-md-4">
        <div class="vgr-block vgr-block--default">
          <div class="vgr-block__container">

            <div class="vgr-block__header">

              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Kontakta våra kliniker
              </h2>

            </div>

            <div class="vgr-block__content">

              <div class="vgr-block__text">
                <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
              </div>

            </div>
          </div>

        </div>

      </div>

    </div>
  </div>
</footer>
<footer class="vgr-footer" role="contentinfo">
 <div class="vgr-container vgr-clearfix">
  <div class="vgr-row">
   {% for item in items %}
   <div class="col-md-4">
     {% render "@block", item.blockData, true %}
   </div>
   {% endfor %}
  </div>
 </div>
</footer>
{
 "items": [
  {
   "blockData": {
    "title": "För dig som är",
    "modifier": "list",
    "list": [
     {
      "url": "/",
      "linkText": "Fåtal platser kvar!",
      "description": "Vi har nu endast ett fåtal platser kvar på vår fina sommarkurs i silversmide. Passa på att söka!"
     },
     {
      "url": "/",
      "linkText": "Sommarkurser släppta för sommaren 2017",
      "description": "Välkommen att söka till sommarens kurser!"
     },
     {
      "url": "/",
      "linkText": "Öppet hus",
      "description": "Lördag 8 april 2017"
     },
     {
      "url": "/",
      "linkText": "Ny distanskurs i textil",
      "description": "Välkommen till distanskurs med LIN-garner på Grebbestads folkhögskola."
     },
     {
      "url": "/",
      "linkText": "Vad är en folkhögskola",
      "description": "En film om folkhögskolan"
     }
    ]
   }
  },
  {
   "blockData": {
    "title": "Sök till våra kurser",
    "modifier": "teaser",
    "text": "På Grebbestads folkhögskola har vi många olika kurser att välja bland!",
    "image": "/temp/block-image.jpg",
    "imageAlt": "Alternative text"
   }
  },
  {
   "blockData": {
    "title": "Kontakta våra kliniker",
    "modifier": "default"
   }
  }
 ]
}
 • Content:
  .vgr-footer {
   padding: $gutter-width 0;
   background: $theme-color;
  }
  
  
 • URL: /components/raw/footer/_footer.scss
 • Filesystem Path: components/footer/_footer.scss
 • Size: 73 Bytes

There are no notes for this item.